Pokyny ke cvičení

  1. ZDE se prosím zaregistrujte vyplněním vstupního formuláře.
  2. Po zaregistrování obdržíte emailem zadání činnosti (někdy i další proměnnou), jejíž kritický objem výkonů nebo kritickou cenu budete řešit analýzou (vyplněním) tabulek. Tabulky si stáhněte ZDE.
  3. Vyplňte nejprve tabulku v zadání číslo 1. Do příslušných sloupců vepište nákladové druhy, které pokládáte za fixní nebo variabilní. Nejednoznačný titul (např. „mzdy“, „energie“ apod.) nákladového druhu je nedostatečný pro pochopení problematiky!
    Vyplněnou tabulku odešlete, obratem ji obdržíte zpět k opravě.
  4. Pokuste se vyplnit tabulku v zadání číslo 2 – Variabilní náklady. Stačí čtyři tituly (řádky). Sloupec SKP nemusí být vyplněn! Opět odešlete ke kontrole.
  5. Podobně vyplňte i následující tři tabulky v zadání číslo 2.
  6. Dosazením do vzorce vypočtěte kritický objem výkonů nebo kritickou cenu – podle zadání a opět odešlete ke kontrole.
  7. Vyčkejte dalších instrukcí, případně dalšího zadání.