Download

Všechny dokumenty pod tímto jsou dílem hackerů, proto neberte vážně.

 1. Celkové Náklady Stavby
 2. Plán Organizace Výstavby
  + Závěr zjišťovacího řízení
 3. Technologie a Organizace Výstavby
  + Rozdělení úkolů
  + Záznam o školení BOZP a PO
  + Zápis o odevzdání staveniště
  + Henry Boot (Daily Report)
  + Zvláštní podmínky dodávky
  + Povinnosti stavbyvedoucího
  + Likvidace NO
 4. Síťová analýza
 5. Smlouva o dílo
 6. Návrh na kolaudaci
 7. Žádost o stavební povolení
 8. Protokol o převzetí dokončených staveb
 9. Nabídkový rozpočet
 10. Změna předmětu díla
 11. Výrobní kalkulace
 12. Veřejná obchodní soutěž